De Bont Onderzoeken

 

Het gaat om de feiten. Een bestuurder zal geen weloverwogen beslissing kunnen nemen, zonder een goede vaststelling en analyse van de feiten. Een advocaat kan geen verweer voeren als de feiten niet voldoende duidelijk zijn. En voor de rechter is het niet anders; een acceptabel en overtuigend vonnis kan slechts worden gewezen als de feiten ordentelijk en correct zijn vastgesteld.

Bij het bekend worden met een 'signaal' zal het bestuur van een onderneming of de Raad van Commissarissen het van belang achten de mogelijke impact daarvan te kunnen doorgronden. Uiteraard vindt feitenonderzoek plaats door forensische accountants of grote advocatenkantoren. Ofschoon digitale hulpmiddelen worden ingezet, betekenen dergelijke onderzoeken veelal het formeren van omvangrijke teams en het spreekwoordelijk uitwerpen van brede vangnetten. De daarmee gemoeide kosten en doorlooptijden zijn navenant. 

De filosofie van De Bont Onderzoeken is dat een bestaand signaal centraal staat en wordt bezien door en onderzocht met een toezichthouders- of opsporingsbril. Dit biedt gelegenheid om snel de risico’s rondom het signaal in beeld te krijgen en de regie te nemen. Dit kan zowel als er al een extern onderzoek loopt, als wanneer een onderneming zelf een signaal onderkent dat het bestuur of de Raad van Commissarissen scherper in beeld wil hebben. De regie kan er uit bestaan dat beheersmaatregelen worden getroffen, zoals aanpassing van interne processen, en een strategie wordt ontwikkeld om de mogelijke misstand zo snel en effectief mogelijk op te lossen. De Bont Onderzoeken onderzoekt, bepaalt de feitelijke en juridische positie en ontwikkelt strategieën om de negatieve consequenties te mitigeren.

De gedachte achter De Bont Onderzoeken is dat veel eerder duidelijkheid dient te ontstaan over wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Bij gebrek aan kennis van zaken dreigt een situatie waarin een gesloten en niet coöperatieve houding wordt aangenomen omdat de consequenties en risico's van een onderzoek niet overzien kunnen worden. Helderheid over de feiten maakt dat ook een andere houding zou kunnen worden ingenomen waardoor een eventuele voortvarendere afwikkeling van het onderzoek tot de mogelijkheden kan gaan behoren.

De feiten bepalen dus de regie.